วีซ่ารัสเซีย

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่ารัสเซีย


วีซ่ารัสเซีย
 
 
 
 
 
 • คนไทยเข้ารัสเซียได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ถ้าอยู่ไม่เกิน 30 วัน
 • คนต่างชาติ เช่น คนเยอรมัน ต้องขอวีซ่า - แบบท่องเที่ยว
เอกสารที่ต้องใช้
 • Voucher จากบริษัททัวร์ที่ประเทศรัสเซีย
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • Passport พร้อม สำเนา 1 ชุด
 • ใบสมัคร
 • เข้าครั้งเดียว จ่ายค่าธรรมเนียม 60 USD ใช้เวลา7 วันทำการ
เอกสารยื่นแบบธุรกิจ (คนต่างชาติ)
 • หนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ / กระทรวงมหาดไทยของประเทศรัสเซีย
 • รูปถ่ายสี 2 ใบ
 • พาสสปอร์ต พร้อม สำเนา 1 ชุด
 • ใบสมัคร
 • ค่าวีซ่า 85 USD