วีซ่าอัฟริกา

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าอัฟริกา


South Africa Embassy

T: 02-659-2900
(Thai Passport)
1.ยื่นแบบท่องเที่ยว ไม่ต้องทำวีซ่า ถ้าอยู่ไม่ถึง 30 วัน
(British Passport)
2.คนอังกฤษ ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน