วีซ่าพม่า

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่าพม่า


Business Visa
1.Require application 2 forms (large size application)
2.Require small application for 1 form
3.Copy passport 1 page
4.Photograph passport size for 3 photos
5.Letter from Mymar
Visa fee 1,440 THB Urgent: 675 THB 1 working day
Tourist Visa
1.Require application 1 forms (large size application)
2.Require small application for 1 form
3.Copy passport 1 page
4.Photograph passport size for 2 photos
Visa fee 810 THB Urgent: 225 B(2 days)/ 450 B (1 days)
Normal apply 3 working days
2 days urgent charge 225 THB
1 day urgent charge 450 THB
Group Visa
Multiple fee 7,200 THB Urgent: 675
Normal 5 working days
Urgent 1 working day