วีซ่ากัมพูชา Cambodia

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » วีซ่าประเทศต่างๆ ที่นี่


วีซ่ากัมพูชา Cambodia


เอกสารที่ต้องใช้ (สำหรับพาสสปอร์ตไทย)

1. พาสสปอร์ตตัวจริง อายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

2. รูปถ่ายสี ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

3. ชื่อ และที่อยู่โรงแรมที่กัมพูชา

4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,200 บาท

สนใจติดต่อ 02-634-1445-7 แผนกวีซ่า