ทัวร์เอื้องหลวง ซิดนีย์ 4 วัน 3 คืน

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » เพคเกจทัวร์


ทัวร์เอื้องหลวง ซิดนีย์ 4 วัน 3 คืน


 

ราคาทัวร์เอื้องหลวงรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ สายการบินไทย
 • โรงแรมที่พัก คืน พร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและโรงแรมที่พัก
 • นำเที่ยวสองวันครึ่ง ชมเมืองเพิร์ทและเมืองใกล้เคียง 
  วันแรก ชมเมืองซิดนีย์ มหานครแห่งสมญานาม "เมืองที่ไม่รู้วัน รู้คืน" เมืองที่มีชีวิตชีวาตลอดเวลา ชมโรงละครซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ สัญลักษณ์ของออสเตรเลียซิดนีย์ทาวเวอร์ท่าเทียบเรือดาร์ลิง และหาดบอนดิที่สวยงาม 

  วันที่สอง นำเที่ยวโดยมีรายการทัวร์ให้เลือก ใน รายการดังนี้ 
  นำเที่ยวชม สัมผัสความงดงามของธรรมชาติที่ผสมผสานกับความทันสมัย และทิวทัศน์อันน่าพิศวงที่บลูเมาท์เท่น ชม Three Sisters กองหินสามสาวพี่น้องอันเลื่องชื่อ เป็นประติมากรรมทางธรรมชาติที่ถูกลมและฝนกัดกร่อนจนเป็นรูปทรงสวยงามน่าอัศจรรย์ และชมทัศนียภาพที่ตื่นตาตื่นใจที่หมู่ถ้ำจโนลัน 
  นำเที่ยวชม นั่ง Jet Boat ชมสถานที่สำคัญ ได้แก่ ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ป้อมเดนิสันอ่าวโรสสวนสัตว์ทารองก้าสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ ด้วยความสุขและสนุกสนาน ในแบบที่ท่านคาดไม่ถึง 

  วันที่สาม ทัวร์ครึ่งวันในสวนสัตว์เปิด Feather-dale ชมสัตว์พื้นเมืองหลากหลายพันธุ์ที่สัมผัสได้อย่างไม่รู้เบื่อ 

  วันที่สี่ พักผ่อน ช็อปปิ้งตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ