ข่าวสาร บี เค เค แอร์บุ๊คกิ้ง เป็นสมาชิก IATA และได้รับตราสัญลักษณ์ e*commerce

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป


บี เค เค แอร์บุ๊คกิ้ง เป็นสมาชิก IATA และได้รับตราสัญลักษณ์ e*commerce

บี เค เค แอร์บุ๊คกิ้ง เซ็นเตอร์ เป็นสมาชิกของ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA มั่นใจในคุณภาพ การบริการ ระบบตั๋วเครื่องบิน พร้อมบริการท่านด้วยความตั้งใจ อย่างเต็มความสามารถ และได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกศส์ เรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์นี้ได้รับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
This Web Site is registered with the Department of Business Development,
the Ministry of Commerce of Thailand
 

เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
e-Commerce Registration Number
0103545028177

ชื่อผู้ประกอบการ (Owner name) : ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เค เค แอร์บุ๊คกิ้ง เซ็นเตอร์
  BKK airbooking Center
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ :
(Company Name) :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เค เค แอร์บุ๊คกิ้ง เซ็นเตอร์
BKK airbooking Center
 
บริการเว็บไซต์ (Websites) : www.bkkbooking.com
 
 
 
วันที่จดทะเบียน (Registered date) : 29/05/2551
 
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ (Type of Business) : ท่องเที่ยว
Travel
 
ที่อยู่ (Address) : 88 เอส เอส พี ทาวเวอร์ ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กทม. 10500
: 88 ssp tower3 27Fl,.Silom Rd., Suriyawong Bangrak Bangkok 10500
 
โทรศัพท์ (Telephone) : 0 2634 1445-7
 
โทรสาร (Fax) : 0 2634 3825
 
E-mail : bkkconfirm@hotmail.com