ประกันภัยการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ประกันการท่องเที่ยว ซื้อประกันการเดินทาง

บีเคเค แอร์บุคกิ้ง เซ็นเตอร์


ประกันภัยการเดินทาง
ทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อความหมดกังวลกับการเดินทางในทุกทริป ไม่ว่าท่านจะเดินทางเพื่อ ท่องเที่ยว ทำงาน ติดต่อธุรกิจ หรือ เยี่ยมเยียนคนพิเศษ เพราะทุกครั้งที่เดินทาง ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล ทั้งในและต่างประเทศ ก็สามารถอุ่นใจได้ กับบริการ ประกันการเดินทาง เพื่อป้องกัน และ เตรียมการหากเกิดเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ เที่ยวบินล่าช้า หรือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะคุ้มครองการเสียชีวิต หรือ ทุพลภาพถาวร รวมถึง ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ที่เกิดจากการได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ระหว่างที่ท่านกำลังเดินทาง สร้างความอุ่นใจทั้งกับผู้เดินทาง และ ผู้เกี่ยวข้องอันเป็นที่รัก ด้วยบริการประกันภัยการเดินทาง ที่คุณสามารถไว้วางใจ...
  EUROPE WORLDWIDE WORLDWIDE [Plus] ASIA
    ยกเว้น อเมริกา แคนาดา ยุโรป ญี่ปุ่น เดินทาง ทุกประเทศ ทั่วโลก ยกเว้นญี่ปุ่น
ข้อตกลงคุ้มครอง        
1 . ประกันอุบัติเหตุส่วนบคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ 18-70 ปี
     ประกันอุบัติเหตุส่วนบคคล ผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 18 ปี
2,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
500,000
2. ค่ารักษาพยาบาล (ครอบคลุมถึงการ การันตีค่ารักษาพยาบาล) 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000
3. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน/การส่งศพกลับประเทศ 2,000,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน และช่วยเหลือ การเดินทาง
    4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยภายในประเทศ
    4.2 การจัดส่งยา
    4.3 พาหนะในการส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ
    4.4 ค่าใช้จ่ายในการค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย

-
Cover
-
250,000
-
Cover
-
250,000
-
Cover
-
250,000
-
Cover
-
250,000
5. การยกเลิกการเดินทาง - - - -
6. การลดจำนวนวันเดินทาง - - - -
7. ความสูญเสียหรือความเสียหายของสัมภาระในการเดินทาง - - - -
8. การล่าช้าของดารเดินทาง
   8.1 การล่าช้าของระบบขนส่งมวลชล
   8.2 การล่าช้าของสัมภาระ
   8.3 การจี้โดยสลัดอากาศ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9. ความสุญเสียของเงินพกติดตัวและหนังสือเดินทาง - - - -
10. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก - - - -
รายเที่ยว จำนวนวันเดินทาง (วัน) เบี้ยประกันภัย (บาท)
1-4 300 280 400 240
5-6 350 336 516 240
7-8 370 453 696 324
9-10 399 570 876 406
11-15 900 745 1,147 534
16-22 1,250 1,066 1,640 761
23-31 1,500 1,310 2,015 936
32-45 2,200 1,572 2,421 1,121
46-60 2,200 1,839 2,832 1,315
61-75 2,500 2,170 3,342 1,550
76-92 2,500 2,495 3,843 1,784

รายปี
เดินทางไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ครั้งละไม่เกิน

31 1,800 1,600 2,420 1,200
60 2,500 2,050 3,115 1,600
90 3,100 2,740 4,225 2,000